ACISA Ribadeo celebrará a súa asemblea xeral ordinaria o 29 de marzo.

23

A Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e
Autónomos de Ribadeo celebrará o 29 de marzo a súa asemblea xeral ordinaria.
Será no Teatro.

Os asuntos que se abordarán son: a lectura e aprobación, se procede, da acta da
asemblea xeral ordinaria celebrada o 24 de marzo de 2022; lectura e aprobación, se
procede, da conta xeral de ingresos e gastos do exercicio pasado, o de 2022; estado da
asociación, análise e valoración das actividades realizadas no pasado exercicio; informe
e aprobación, si procede, do orzamento ordinario para 2023; informe da programación
de actividades previstas para este ano; informe dos festivos e domingos de apertura en
2023 e ampliacións horarias; rogos e preguntas.

A asemblea dará comezo en primeira convocatoria ás 20:20 horas e en segunda ás 20:30
horas.