Emerxe Ribadeo

200

Horario de att. en oficina: De lunes a Jueves de 9:30 a 14:00 , viernes de 9:30 a 15:00

Por las tardes visitas concertadas a clientes o posibles clientes.(podendo chamarme para concertar visita sin necesidad de vir á oficina)

 Desde EMERXE Ribadeo , asesoramos a pymes ,autónomos e particulares da súa situación actual na compañía enerxética coa que estén en servicio , explicando en caso necesario o formato de cada factura de luz ou gas, vendo así de donde sale cada cargo na misma, e buscando, se fose necesario un mellor prezo por kwh.

Ós nosos clientes , solucionando calquer tipo de novedad na factura.( cambio de titular, altas novas, aumento te potencia…etc)

 Contacto :

    tlf. 607724361

    correo: bmartinez@emerxe.es

    facebook: Emerxe solucións enerxéticas

 

Estamos en constante formación para dar ós nosos clientes o mellor asesoramento